Како да препознаете дека на детето му недостасува самодоверба?

Според објаснувањата на психолозите, постојат неколку знаци кои можат да укажуваат на тоа дека на детето му недостасува самодоверба.

Бројни истражувања покажуваат дека децата со висока самодоверба се посреќни, понезависни и поуспешни. Од друга страна, децата кои немаат самодоверба често имаат проблеми во односите со други луѓе, главно врсници и пријатели, како и потешкотии со академскиот успех.

Децата кои не се самоуверени и немаат самодоверба, исто така, имаат многу потешко се прилагодуваат на промените, поверојатно е дека нема да сакаат да испробуваат нови работи и ретко бараат помош кога им е потребна. Но, како да препознаете дека на детето му недостасува самодоверба?

Според објаснувањата на психолозите, постојат неколку знаци кои можат да укажуваат на тоа дека на детето му недостасува самодоверба. Ова го подразбира следново:

  • Често се споредува со другите
  • Постојано се обвинува себеси за се што тргнало наопаку
  • Има страв од неуспех
  • Настојува постојано да ги задоволи луѓето околу себе
  • Лошо прифаќа критика.

Иако било кој од овие знаци не мора нужно да значи дека детето нема самодоверба, токму овие се некои од првите показатели кои укажуваат на тоа.