Како да влијаете на темпераментот на детето?

Науката докажала дека половина од влијанието на темпераментот е дело на нашите гени, додека втората половина е резултат на опкружувањето. Секој кој има повеќе од едно дете знае дека децата се родени со одреден темперамент. Како родители не можеме да ги контолираме гените, но можеме да се обидеме на децата да им овозможиме околина која ќе им помогне да го извлечат најдоброто од себе од потенцијалот што го поседуваат.

Колку родителите навистина имаат влијание на темпераментот на своето дете? Се уште трае дебатата за тока колки е вроден, а колку е стекнат. Многу студии за близнаци кои се растени одвоено, сугерираат дека многу однесувања кои се препишуваат на опкружувањето, се всушност вродени. Дали тоа ја намалува улогата на родителите?

Науката докажала дека половина од влијанието на темпераментот е дело на нашите гени, додека втората половина е резултат на опкружувањето. Секој кој има повеќе од едно дете знае дека децата се родени со одреден темперамент. Како родители не можеме да ги контолираме гените, но можеме да се обидеме на децата да им овозможиме околина која ќе им помогне да го извлечат најдоброто од себе од потенцијалот што го поседуваат. Еве некои правила:

Запознајте го своето дете

Обрнете внимание на она што го сакате кај детето и она кое најмногу ве нервира. Тие “негативности“ може да се надминат само со вас – родителите сепак имаат посебни привилегии – но, веројатно тие ќе останат до крајот на животот на детето.

Помогнете му на детето да ги разбере своите силни страни, но и слабостите

Разговарајте со детето за она што го гледате. Бидете сигурни приказната да ја ставите во позитивна рамка, почнувајќи со убавите страни кои сте ги забележиле кај детето. Бидете искрени во поглед на тоа како спротивната страна на тие особини се предизвик во текот на животот. Нагласете му како тоа де завршува како проблем кај него, кога негативно ќе изреагира на други луѓе.

Прашајте го детето дали има идеја како да ги конторлира тие особини, за да извлече корист од нив, наместо да го кочат. Ваша цел е детето да забележи нешто за себе и да научи тоа да го контролира, а не да го етикетирате така да има чувство дека мора да се однесува според вашите очекувања.

Бидете трпеливи

Може да бидете изненадени со промените кои може да настапат по разговор за темпераментот. Понекогаш самосвесноста и јасноста на намерите е доволна да се постигнат ефикасни промени. Има случаи кога постојано треба да зборувате, да потсетувате и да ги објаснувате начините за да се справите со предизвикот на детското однесување.