Како за знаете дали детето правилно ги измило забите?

Покрај соодветна четка и паста, неопходно е да се применува и адекватна техника на миење на забите. Најдобро е за правилното миење заби, совет да даде матичниот стоматолог.

Веќе знаеме дека за здрави заби неопходно е нивно редовно миење и тоа најмалку два пати дневно, наутро и навечер, но како да бидете сигурни дали забите на детето се правилно измиени?

Забите се мијат наутро, по станување, пред појадок, и навечер пред легнување во кревет. Важно е да се легне со измиени заби и потоа да не се внесува никаква храна.

Покрај соодветна четка и паста, неопходно е да се применува и адекватна техника на миење на забите. Најдобро е за правилното миење заби, совет да даде матичниот стоматолог.

Кога детето е подготвена само да мие заби?

Се смета дека децата не се способни сами правилно да си ги измијат забите, се додека не можат сами да врзат врвки, така што во спроведувањето на оралната хигиена мора да им помагате.

Многу е важна контролата за да бидете сигурни дека забите се правилно измиени и исчистени. Тоа ќе ви помогне да утврдите како дополнително на детето треба да му обрнете внимание.

Како да знаете дека детето добро ги измило забите?

Постојат специјални средства кои ги пребојуваат наслагите на забите и на тоа каде тие се уште се присутни. За таквиот начин на контрола треба да се советувате со детскиот стоматолог.

Но, сепак стручњаците велат дека вашата контрола при миење на забите кај детето е најдобриот начин да бидете сигурно дека тоа правилно ги измило забите. Преку вашиот пример најдобро ќе му покажаете и ќе го научите детето соодветно да ги четка забите.