Календар на детските (млечни) заби од раѓање до 12. година

Ова е распоред на никнување на забите, време кога почнуваат да се појавуваат и кога млечните заби почнуваат да паѓаат, за да се направи место за трајните заби.

Дури и пред бебето да се роди, пупките на забот почнуваат да се развиваат. Ова е распоред на никнување на забите, кај просечно дете. Имајте на ум дека се работи за општ распоред. Сосема е нормално ако првиот заб се појави во третиот месец од животот на детето или пак по првиот роденден. Некои бебиња дури и се раѓаат со заби!

Редоследот на никнување на млечните заби во повеќето случаи оди по одреден редослед, а тоа е да први никнуваат долните секачи, а после тоа горните, па потоа по ред. Понекогап се случува тој распоред да се прескокне, со никнување на некој друг заб.

Секако, секое дете е различно, така да и развојот на секое дете тече по свој тек, а ова се општи насоки. Околу било каква дилема посоветувајте се со педијатар или стоматолог.

БЕБЕ

  • Од 4. до 7. месец

Почнува растот на запчињата. Забното месо на бебето може да биде отечено и црвено на местата каде излегуваат забите. Двата средни заба на долната вилица се оние кои први ќе пораснат. Исто така, тие два заба главно растат во исто време.

  • Од 8. до 13. месец

Растат страничните секачи. Кај девојчињата обично никнуваат побрзо отколку кај момчињата. Забите обично се јавуваат во пар – еден на десната страна и еден на левата страна.

ДЕТЕ ВО ЈАСЛИ ВОЗРАСТ

  • Од 13. до 19 месец

Излегуваат првите катници, долу и горе, отприлика во исто време. Интересно, детски заби или млечните заби се бели и помали од трајните заби.

  • Од 16. до 23. месец

Горе и долу се појавуваат оштри и шилести заби кои се нарекуваат очници. Ако детето се уште не покажува никакви знаци на никнување на заб до 18 месец, разговарајте со лекар. Но, не паничете, кај некои деца првите заби се појавуваат дури 3-4 месеци по првит роденден.

  • Од 23. до 31. месец

Полека се појавуваат последните заби или вторите катници, на долната вилица.

ДЕТЕ ВО ГРАДИНКА

  • Од 25. до 33 месец

Вторите катници на горната се појавуваат набрзо по оние на долната вилица.

ДЕТЕ ОД 3 ГОДИНИ

Детето веќе има уста полна со 20 млечни заби

ДЕТЕ ОД 4 ГОДИНИ

Вилицата и коските на лицето растат, создавајќи простор помеѓу млечните заби на детето, за да би никнале трајните заби.

УЧИЛИШНО ДЕТЕ

  • Од 6 до 12 години

На детето почнуваат да му паѓаат забите. Забите може да почнат да паѓаат по било кој редослед, а може да се случи да млечните заби му паднат точно по истиот распоред по кој и се појавувале.

Централните секачи обично паѓаат помеѓу шестата и седмата година, страничните секачи веднаш по нив, до осмата година. Од друга страна, катниците може да паднат во било кое време по овие испаднати заби, а тоа најверојатно ќе се случи кога детето ќе има помеѓу 9 и 12 години.

  • Над 12 години

Детето веќе има низа од 28 трајни заби. Четирите умници растат помеѓу 17. и 21. година.