Кога бебето е подготвено за седење?

Најдобар начин бебето да се подготви за седење е да од 4. месец биде што повеќе на рамна цврста подлога каде може да биде активно.

Ако внимателно се погледне положбата што бебе на четири месеци ја завзема кога е на грб, се гледа доста сличност со седечката положба. Рамнотежата е воспоставена, главата е на средишна положба, бебето само ги фаќа играчките и ги става во уста. Речиси е врее да ги држи нозете подигнати, да ги гледа своите стапала и да ги допира бутовите.

На овој начин, бебето ги јакне стомачните мускули и така се подготвува за седење. Кога би го ставиле бебето да седи на оваа возраст, тежината на горниот дел од телото би го оптоварила ‘рбетниот столб  и би дошло до негово искривување. Затоа, на бебето треба да му се овозможи само, постапно да дојде до самостојна седечка положба.

Најдобар начин бебето да се подготви за седење е да од 4. месец биде што повеќе на рамна цврста подлога каде може да биде активно. Од тие причини, не треба да се подига наслонот на количката додека не наполни шест месеци, а тогаш само се става на прв степен. Кога бебето ќе наполни девет месеци и седи самостојно, наслонот на количката може да се подигне на втор степен.