Кога е вистинско време детето да научи да вози велосипед

За возење велосипед е потребно одредено ниво на координација и рамнотежа. Тогаш е вистинското време за купување на прав велосипед и совладување на техниките на управување.

Детето најчесто го надраснува велосипедот без педали (кој само се турка со нозете или го управува возрасно лице) помеѓу 3 и 5 години. За возење велосипед е потребно одредено ниво на координација и рамнотежа. Тогаш е вистинското време за купување на прав велосипед и совладување на техниките на управување.

Идеалното време за учење на возење на велосипед го одредуваат повеќе работи: пред се тоа е физичкиот развој, коодринација и степенот на моторички способности. Повеќето деца ќе ја совладаат оваа активност на возраст од пет години.

Возраст од 3 до 4 години

Тоа е возраст на значаен напредок на моторичките способности (децата на три години балансираат на една нога, одат на прсти…). Тие може да ги вртат педалите на велосипедот со помошни тркала бидејќи се уште немаат развиено чувство за рамнотежа. На оваа возраст децата учат да се служат со ножна кочница, бидејќи се уште не можат сигурно да ја користат рачната.

Возраст од 4 до 5 години

Повеќето деца на пет години имаат координација и рамнотежа за управување со велосипед. Иако физички се способни, тоа не значи дека ги разбираат опасностите, па може многу лесно да се повредат. Затоа мора да возат со придружба на возрасни. На оваа возраст почнете да ги едуцирате децата за безбедноста во сообраќајот и за важноста за носење на кацига.

Детето најчесто го надраснува велосипедот без педали (кој само се турка со нозете или го управува возрасно лице) помеѓу 3 и 5 години.

Возраст од 6 до 8 години

Голем број деца на шест години способни се да возат велосипед без помошни тркала и имаат развиено чувство за рамнотежа и избегнување опасност. Исто така, на оваа возраст имаат развиена координација за користење на рачна кочница, па треба да се поттикнат да ја користат.

СОВЕТИ ЗА РОДИТЕЛИТЕ

  • Сигурноста на детето секогаш нека биде на прво место
  • Детето секогаш треба да носи кацига
  • Кога купувате велосипед, нека биде со соодветна големина, односно да овозможува детето лесно да се калува и треба да остане неколку сантиметри простор помеѓу пречникот на велосипедот и препоните кога двете нозе се на под. Седиштето треба да биде на таква висина да детето може да ги стави двете стапала на под кога ќе седне.