Кошмарите кај децата може да бидат ран предупредувачки знак за психотични нарушувања

Секое десетто дете на возраст од три до седум години доживува кошмари.

Според британско истражување која следело речиси 6.800 деца, редовните кошмари кај децата можат да бидат ран предупредувачки знак за психотични нарушувања.

Секако треба да се обрне внимание доколку станува збор за појава која трае подолг временски период, бидејќи тогаш се работи за нешто посериозно, истакнуваат експертите.

Исто така, се покажало дека ризикот од развој на психотични нарушувања е поголем кај децата кои врескале и неконтролирано ги удирале екстремитетите за време на кошмарите.

На психотични нарушувања кај децата може да укажуваат халуцинации, делузии (лажни верувања) и чувство за контрола на мислата.

Околу 37 отсто од децата кои учествувале во истражувањето имале кошмари кои се повторувале во период од неколку години. Инаку, треба да се спомене дека секое десетто дете на возраст од три до седум години доживува кошмари.

Се смета дека децата кои подолго време имаат проблеми со кошмари и стравови се изложени на поголем ризик од развој на ментални проблеми во зрелата возраст.

Извор: Sleep