Нарушениот сон поврзан со намален квалитет на живот поврзан со здравјето кај децата

Се смета дека овие резултати ја нагласуваат важноста од обезбедување на доволно квалитетен сон за децата во корист на нивното здравје и квалитетот на животот.

Резултати од нова студија во која учествувале 100 деца на возраст од осум до 12 години, покажале дека нарушениот сон е поврзан со намален квалитет на животот на децата поврзан со здравјето (HRQOL).

За време на ограничувањето на спиењето, децата пријавиле значително пониски резултати за физичка благосостојба и способност да се снаоѓаат добро во училишната средина, што резултирало со значително пониски вкупни резултати на HRQOL кога се уморни.

Се смета дека овие резултати ја нагласуваат важноста од обезбедување на доволно квалитетен сон за децата во корист на нивното здравје и квалитетот на животот.

Инаку, одамна е познато дека недостатокот на сон или неквалитетниот сон е поврзан со широк спектар на неповолни физички и психолошки здравствени исходи кај доенчињата, децата и адолесцентите

Извор: JAMA Network Open