НЕВЕРОЈАТНО НАУЧНО ОТКРИТИЕ: Фреквенцијата на мајчиниот глас е иста на сите јазици

Дали знаете дека мајките низ светот на своите бебиња им се обраќаат на комплетно ист начин? Научниците се воодушевиле од нивното откритие! Прочитајте!

Една студија за мајчин јазик и начинот на кој бебињата го усвојуваат, открила дека мајките имаат комплетно посебна боја на гласот кога разговараат со своите бебиња.

Резултатите од студијата го изненадиле и тимот кој работел на овој проект. Имено, тие заклучиле дека звукот има посебна фреквенција, која е единствена за сите мајки. Без оглед на јазикот на кој зборуваат.

Професор од Универзитетот Принстон наведува дека бојата на звукот, што претставува негова единствена особина, се користи при разликување на луѓе, животни и инструменти.

Истражувачите се фокусирале на фреквенцијата на звукот што го користат родителите, кога им се обраќаат на своите бебиња.

Дури ни самите родители не биле свесни дека таа е различна во однос на онаа што ја користат во секојдневниот говор. Тие ги снимале мајките кои им читале или разговарале со своите бебиња и истите тие мајки додека разговарале со возрасни. По собирање на снимките и нивна обработка, истражувачите заклучиле дека секоја мајка поседува единствен отисок на звукот (како отисок на прстот), што компјутерот може да го детектира по само еден изговорен збор. Исто така заклучиле дека сите отисоци, звучно се многу слични меѓусебно. Без оглед на кој јазик зборува мајката.

Во истражувањето биле вклучени мајки кои зборуваат на : унгарски, француски, германски, полски, руски, шпански, англиски, мандарински и грчки, кои дури и не припаѓаат во иста група на јазици.

Ова е доказ дека бојата на звукот што мајките ја користат за да им се обраќаат на своите бебиња е единствена за сите јазици.  Во таа фреквенцијата најверојатно се крие коренот на учењето на говор кај децата. Се заклучило и дека мајките ја користат несвесно.

Ова е веројатно одговорот на прашањето зошто јазикот на кој зборуваме е нашиот мајчин јазик.