НЕВРОЛОШКИ СИМПТОМИ: Зошто 1 од 50 пациенти со КОВИД-19 развива мозочен удар

Најчести невролошки симптоми кај КОВИД-19 пациентите вклучуваат замор (32%), болки во мускулите (20%), вртоглавица (7%), губење на мирис (19%), губење на вкус (21%) и главоболка (13%).

Бројни студии покажуваат дека новиот коронавирус SARS-CoV-2 влијае на мозокот предизвикувајќи губење на осетот за мирис и за вкус, вртоглавица, болки во мускулите, замор и други когнитивни оштетувања. Меѓутоа, останува непознато зошто некои лица развиле и невролошки симптоми,к додека другите не развиле.

Нова студија покажала дека веќе постоечките невролошки состојби се честа пропратна болест поврзана со КОВИД-19. По хипертензијата (висок крвен притисок) и дијабетесот, комбинираниот коморбидитет од кардиоваскуларни/цереброваксуларни болести бил трет најчесто пријавен коморбидитет поврзан со КОВИД-19.

Исто така, откриено е и дека една третина од пациентите со КОВИД-19 имале барем една невролошка манифестација. Еден од 50 пациенти имале мозочен удар.

Стручњаците се надеваат дека нивните резултати може да помогнат во клиничката пракса и во идните истражувања за сфаќање на тежината и смртноста од КОВИД-19.

Најчести невролошки симптоми кај КОВИД-19 пациентите вклучуваат замор (32%), болки во мускулите (20%), вртоглавица (7%), губење на мирис (19%), губење на вкус (21%) и главоболка (13%). Околу 11 отсто од пациентите доживеале кратки епизоди на збунетост/делириум, седум проценти имале ослабена свест, а 45 проценти имале вознемиреност.