Никако не го игнорирајте чкрипењето со заби кај децата

Најчесто се појавува во периодот на никнување на млечните и трајните заби, и главно се губи по нивното целосно избивање. Многу е почесто ноќното чкрипење од дневното и родителите поретко и главно случајно го забележуваат.

Чкрипењето со заби, со стручен назив бруксизам, не е ретка појава кај децата. Во Македонија не постојат официјални податоци за процентот на оваа болест меѓу децата, но светските статистики покажуваат дека кај децата до 12 години, бруксизмот е застапен кај 33% од нив.

Најчесто се појавува во периодот на никнување на млечните и трајните заби, и главно се губи по нивното целосно избивање. Многу е почесто ноќното чкрипење од дневното и родителите поретко и главно случајно го забележуваат.

Иако стресот е најчест причинител за чкрипење на забите кај возрасните, причините за бруксизам кај децата може да бидат различни. Се споменува неправилен контакт меѓу забите, но и различни општи заболувања и состојби (инфекции, неправилна исхрана, алергии, паразитски заболувања, хормонални болести и слично). Секако дека значајна улога имаат и стресот и останатите психолошки проблеми (анксиозност, хиперактивност).

Чкрипењето со заби може да биде и последица и често еден од првите знаци на отежнато или оневозможено минување на воздухот низ носот (горните дишни патишта), што со себе носи низа сериозни последици по општото здравје и развојот на скелтот на лицето. Тоа може да предизвика и т.н. ноќно престанување со дишењето (апнеа). Отежнатиот проток на воздух создава рефлексни движења на исфрлање на вилицата што ги стимулира мускулните рецептори, ја зголемува нивната активност и започнува чкрипењето со заби. Родителите главно не го забележуваат или го занемаруваат ноќното пореметување на дишењето, па овој сериозен здравствен проблем доцна се открива.

Одредени истражувања укажуваат дека ноќното пореметување на дишењето поврзано со бруксизмот, само по себе може да предизвика стрес, анксиозност и пореметувања на однесувањето, како хиперактивност и пореметување на вниманието кај децата.

Чкрипењето со забите може да предизвика болки во вилицата, главоболка, проблеми со зглобот на вилицата и трошење на забите. Доколку бруксизмот трае подолго време, неопходно е детето итно да го прегледа стоматолог, за да на време се исклучат сериозни, горе наведени пореметувања кои го предизвикуваат. Постоењето на болка и други симптоми бараат соодветно лекување и заштита.