НОЌНО ПОТЕЊЕ КАЈ ДЕЦАТА: Причини и третман

Потењето е нормален процес на ладење на телото и главно ни се случува кога сме будни. Но, помалите деца и бебињата спијат поголем ден од денот и процесот на ладење се случува и тогаш.

Потењето ноќе кај децата до некаде е нормална работа, поради која не мора да се грижите, како и во случаи кога се јавува препотување во сон кај возрасните.

Ова се некои од причоините зошто ова им се случува на децата:

Недоволно созреан нервен систем кој не е во состојба добро да ја регулира телесната температура. Ноќното потење кај децата во овој случај се јавува во најраната возраст, кај бебињата. Како детето расте, појавата исчезнува.

Долги интервали на спиење. Потењето е нормален процес на ладење на телото и главно ни се случува кога сме будни. Но, бебињата спијат поголем ден од денот и процесот на ладење се случува и тогаш. Затоа се случува детето да се поти додека спие.

Локација на потните жлезди. Додека кај возрасните главно најактивни се оние жлезди кои предизвикуваат потење под пазувите, кај бебињата и децата е поинаква состојбата. Најактивни се жлездите околу главата и затоа обично се јавува потење на главата навечер.