НОВА СТУДИЈА: Децата со главоболки и мигрена пречесто имаат нарушувања во спиењето

Пореметувањата на спиењето, иако се многу чести кај децата со мигрена и често се поврзани со поголеми и потешки главоболки, остануваат недоволно дијагностицирани во голем број случаи.

Резултати од нова студија објавена во Journal of Clinical Medicine укажуваат дека нарушувањата на спиењето се многу почести кај децата со мигрена и се повразни со поголема тежина на главоболките. Пореметувањата или нарушувањата на спиењето се многу чести во педијатриската возраст и околу 25 проценти од децата имаат проблеми со спиењето и сонот во некој момент, со повисока стапка доколку постојат други медицински, психијатриски, невроразвојни и невролошки состојби.

Пореметувањата на спиењето, иако се многу чести кај децата со мигрена и често се поврзани со поголеми и потешки главоболки, остануваат недоволно дијагностицирани во голем број случаи.

Помеѓу сонот и главоболката постои меѓусебна поврзаност. Несоодветно или продолжено траење на сонот или лошиот квалитет на сонот се тригери за напади на мигрена, а честите ноќни будења и претходат на мигрената поврзана со спиењето. Исто така, лошиот сон е поврзан и со развој на хронична мигрена. Од друга страна, мигрената може да се смета и за можна причина за нарушен сон. Со оглед на одност помеѓу спиењето и карактеристиките на мигрена, подобрувањето на сонот би можело да помогне во ублажување на мигрената и обратно.

Се смета дека клиничката проценка на педијатриските пациенти со мигрена секогаш треба да вклучува и внимателна анализа на нивните навики на спиење за да рано се пткрие присутноста на пореметувањата на спиењето.