НОВА СТУДИЈА: КОВИД-19 може да предизвика структурни оштетувања на срцето

Се смета дека раното откривање на структурните абнормалности може да доведе до посоодветно лекување, вклучувајќи антиокоагулација и други пристапи на хоспитализираните и пост-хоспитализираните пациенти.

Според резултатите од нова студија, КОВИД-19 може да предизвика различни структурни оштетувања на срцето, кои можат да бидат поврзани со смртоносни состојби, вклучувајќи срцев удар, белодробна емболија, затајување на срцето и миокардитис.

Се смета дека раното откривање на структурните абнормалности може да доведе до посоодветно лекување, вклучувајќи антиокоагулација и други пристапи на хоспитализираните и пост-хоспитализираните пациенти.

Претходна студија покажала дека повредата на миокардот (оштетување на мускулното ткиво на срцето) е раширена помеѓу пациентите кои се хоспитализирани поради КОВИД-19 и дека е поврзана со поголем ризик од смртен исход.

Ова истражување ја проучувало присутноста на зголеменото ниво на срцевиот тропонин во комбинација со присутноста на ехокардиографски абнормалности и открило дека комбинацијата е поврзана со полоша прогноза и смртност во однос на само зголеменото ниво на тропонин.