НОВА СТУДИЈА: КОВИД-19 носи ризик за Паркинсонова болест кај младите пациенти

Според мислењето на стручњаците, доколку оваа врска е вистинска, во иднина може да се јави епидемија на Паркинсонова болест.

Се чини дека една од компликациите од КОВИД-19 може да биде развој на Паркинсонова болест, укажуваат нови податоци. Имено, објавени се најмалку три случаи на релативно млади пациенти со КОВИД-19 кои развиле Паркинсонова болест, било самостојно или со други симптоми, во рок од две до пет недели од инфекцијата со SARS-CoV-2. Четвртиот случај се уште не е објавен.

Според мислењето на стручњаците, доколку оваа врска е вистинска, во иднина може да се јави епидемија на Паркинсонова болест.

Споменатите тројца пациенти имале 35, 45 и 58 години. Сите имале сериозна респираторна инфекција која барала хоспитализација. Кај двајца од пациентите симптомите на Паркинсоновата болест се ублажиле по добивањето на стандарната терапија за третман на оваа болест. Третиот пациент се опоравил бел лекови.

Треба да се истакне дека во сите три случаи, на снимката од мозокот биле воочени класични знаци на Паркинсонова болест. Ниту еден од нив немал семејна историја на оваа болест или ризик фактори за развој на истата.