Отчукувања на срцето кај деца – нормални вредности според годините

Освен што се разликуваат од нормалниот број на отчукувања кај возрасните, кој треба да биде помеѓу 60 и 100 во минута, отчукувањата на срцето кај децата исто така се разликува зависно од активноста во која се наоѓаат.

Отчукувањата на срцето кај децата се побрзи во споредба со отчукувањата на срцето кај возрасните. Ако понекогаш сте се загрижиле оти на детето брзо му чука срцето, тогаш веројатно не сте знаеле дека нормалните отчукувања на срцето кај децата се значајно поинакви отколку кај возрасните.

Крвен притисок, пулс, брзина на дишење и температура се рутински витални знаци мерени во медицината. Овие витални знаци остануваат релативно константни во текот на животот кај возрасните, но кај децата се менуваат, особено отчукувањата на срцето. Единствено телесната температура не се менува со годините, но може нормално да варира зависно од периодот во денот (помеѓу 36,1 и 37,9 степени).


НОРМАЛНИ ВРЕДНОСТИ СПОРЕД РАЗВОЈОТ

Освен што се разликуваат од нормалниот број на отчукувања кај возрасните, кој треба да биде помеѓу 60 и 100 во минута, отчукувањата на срцето кај децата исто така се разликува зависно од активноста во која се наоѓаат.

Отчукувањата на срцето кај децата се најбрзи кога плачат или си играат, додека значајно се побавни додека спијат. Нормалното ниво на отчукувања на срцето кај децата по степенот на развој за време на будност и сон се следниве:

 

Степен на развој Будност Сон
Новороденче (помало од еден месец) 100 – 165 90 – 160
Доенче (1 месец – 1 година) 100 – 150 90 – 160
Мало дете (1 – 2 години) 70 – 110 80 – 120
Предучилишно дете (3 – 5 години) 65 – 110 65 – 100
Училишно дете  (6 – 11 години) 60 – 95 58 – 90
Адолесцент (12 – 15 години) 55 – 85 50 – 90

 

Како да измерите пулс кај децата?

Мерењето пулс на детската внатрешна страна на подлактицата, на спојот на дланката со раката,  може да им помогне на многу родители при одредувањето и контролирањето на пулсот кај децата.

Не се загрижувајте ако детскиот е назначајно побрз или побавен. Забрзаната работа на срцето (тахикардија) или забавената работа (брадикардија) е појава со која многу лица од различни возрасти се соочуваат. Потребно е да се контролира со годините, но не е толку загрижувачки како прескокнувањето на срцето кај децата, бидејќи можно е да станува збор за аритмија или други проблеми со срцевиот ритам. Ако воочите било какви необични појави, посоветувајте се од педијатарот за да може да нправите детален орглед на срцето кај детето.