Зошто се јавува вртоглавица кај децата?

Од каде вртоглавица кај деца? Има разни типови (подвидови) на вртоглавица, а оваа е една од најчестите, но и најнеопасни. Вртоглавицата обично се појавува како резултат на намален доток на крв во мозокот, а може да биде предизвикана и од пореметување на центарот за рамнотежа, која се наоѓа длабоко во внатрешното уво.

Вртоглавицата може да се јави и кога детето има висока температура, но и во некои други, поретки состојби. Во овој текст станува збор најчестата варијанта на вртоглавица кај децата.

Зошто им се врти во главата по нагло станување од кревет?

Кога детето лежи, многу крв доспева во главата, а така и во мозокот, бидејќи тој се наоѓа во линија со срцето кое пумпа крв. Ако нагло стане од кревет, доаѓа до слевање на крвта од горните делови на телото (па и главата) во долните, така што мозокот привремено останува без доволна количина на крв. Со неодоволната крв оди и недостатокот на кислород, без кој мозокот не може да работи. Затоа, тој се брани и тоа со вртоглавица, која не тера да се вратиме во хоризонтала и така да го поправиме дтокот на крв и кислород. Токму тоа, се случува и кај децата.

А зошто тоа не се случува кај мојот постар брат или другар?

Оваа вртоглавица почесто се јавува кај девојчињата, но и кај оние деца кои имаат понизок крвен притисок. Ако на пример, мајката има низок притисок, постои реална можност да тоа биде случај и со ќерката.

Зошто во летниот период почесто се случува?

Кога е топло, крвните садови се шират. А, кога тие се шират доаѓа до пад на крвниот притисок. Тоа дополнителнио го намалува дотокот на крв и кислород во мозокот, што доведува до вртоглавица. Слично се случува и кога децата се болни и имаат висока телесна температура.

Како да се реши овој проблем?

На децата советувајте им по будење, веднаш да не рипаат од кревет да станат. Нека седнат малку, истегнат и полека да станат. Дури потоа, нека станат и нека ги извршат сите утрински активности. Во текот на денот нека внесуваат доволно течности, а препорака е да се занимаваат и со некоја спортска активност. Само така ќе се реши, потенцираат лекарите, овој не така опасен, но непријатен проблем.