Пациентите со затајување на срцето треба да превземат повеќе мерки на претпазливост против КОВИД-19

Исто така, овие резултати поддржуваат давање приоритет на пациентите со срцево затајување за вакцинирање против КОВИД-19.

Пациентите со акутно затајување на срцето имаат речиси  два пати поголем ризик од смрт ако добијат КОВИД-19, укажува нова студија. Поради тоа, пациентите со затајување на срцето би требало да превземат дополнителни мерки на претпазливост за да избегнат заболување со КОВИД-19.

Исто така, овие резултати поддржуваат давање приоритет на пациентите со срцево затајување за вакцинирање против КОВИД-19.

Инаку, изненадното и сериозно влошување на симптомите на затајување на срцето се нарекува акутно затајување на срцето и претставува итна медицинска состојба која изискува пример во болница на засегантиот поединец.