Причини за појава и лекување на кривошија кај бебињата

Главна причина за појава на овој деформитет е положбата на бебето во стомакот за време на последните месеци од бременоста., но до оваа состојба може да дојде и поради породилна траума.

Тортиколис, крив врат или кривошија е деформитет на мускулот на едната страна на вратот, кој е скратени и поради кој доаѓа до навалување на главата на иста страна. При обидот да се исправи, бебето ќе пружа отпор.

Како се појавува?

Главна причина за појава на овој деформитет е положбата на бебето во стомакот за време на последните месеци од бременоста. Во прашање е вроден тортиколис, а на родителите им се препорачува посета на физијатар, веднаш по отпуштањето од болница.

Втора причина е продилна траума. Имено, до прекумерно истегнување на мускулот може да дојде за време на породувањето, кога главата на бебето пребрзо ќе излезе или во случај пребавно да излегува, па е неопходно нејзино извлекување. Тогаш доаѓа до пукање на мускулните влакна, што за последица има појава на хематом. Отокот кој може да се напипа ќе биде забележан дури по две до три недели.

Лекување на тортиколис

Тортиколисот се лекува со конзервативни методи, до првата година од животот, односно со физикална терапија. Лекарот одредува вежби и терапија. За лекувањето се користи парафин, кој го загрева мускулот и се применува само кај поголемите скратувања. Исто така се употребува и електрофореза калиум-јодид, односно внесување на лекот преку струја, кој делува на разбивањето на хематомот и се применува кај трауматски тортиколис.

По овие процедури следуваат пасивни вежби. Се истегнува скратениот мускул со наведнување на главата на спротивната страна. Вежбата може да се прави на два начини, кога бебето лежи на грб или кога лежи на страна.

Покрај пасивното истегнување важно е бебето активно да ја јакне и другата страна со адекватна стимулација односно да се доведе во одредена положба и да се поттикне на соодветна активност со помош на некоја играчка.

Во првите месеци од животот, препорачливо е бебето да лежи на грб. Рамото на бебето, кое се наоѓа на иста страна каде што е  тортиколисот, фиксирајте го со раката, а со другата повлекувајте ја главата на бебето во спротивна насока. Подоцна, откако бебето ќе почне самостојно да се врти, вежбата може да се изведува и во положба на страна.

Втората пасивна вежба е вртење на лицето на иста страна на која е скратениот мускул. Вежбата може да се прави додека бебето лежи на стомак. Со едната рака фиксирајте го рамото од здравата страна, а со другата спуштајте ја главата, така да брадата оди кон рамото на страната кај тортиколисот. Лежејќи на стомак во корегираната положба, бебето може и да спие, што значи дека за цело време скратениот мускул се истегнува.