ПРИФАЌАЊЕ НА НЕИЗБЕЖНИ СИТУАЦИИ: Како да воспитате дете кое позитивно ќе пристапува кон промени?

Нашата рекација на промената влијае на нејзиното прифаќање.

Единствено промените се постојани, но понекогап е тешко да се прифатат, а децата не се исклучок. Им се допаѓале тие или не, соочувањето со промени е нешто што го чека секое дете, а родителите имаат задача да им помогнат на своите деца да научат да се носат со промените и да им пристапат отворени и оптимистички. Клучна работа која можеме да ги научиме децата е тоа дека не можеме да ги менуваме ситуациите, но можеме да влијаеме ан своите реакции.

Промените се неизбежни

Објаснете им на вашите деца дека некои промени се неизбежни, без разлика колку се трудиме да ги избегнеме. Не можеме да ги промениме ситуациите, но начинот на кој се справуваме со нив е клучен за нивно прифаќање.

Прифаќањето на промените со доза на оптимизам и позитивност е активен одговор на промените и покажува подобри резултати во справувањето со нова ситуација. Таквиот став ќе им помогне на децата да се справат со сите животни предизвици во иднина.

Сепак, треба да се знае дека тоа не е нешто што се учи преку ноќ и дека е потребно искуство и време за децата да ја совладаат оваа вредна вештина.

Многу нешта зависат од карактерот

Иако родителите често се обидуваат да направат се за да ги заштитат децата од непријатни чувства и тешки ситуации, кога тогаш децата ќе мора да се соочат со промени кои се тешки и болни.

Набљудувајте како вашите деца реагираат на одредени промени. За некои деца тие се предизвикувачки и среќни, додека други ги прават нервозни и исплашени. Како детето ќе реагира на промената во голема мера зависи од неговата личност.

Поттикнувајте ги децата да го бараат доброто во промените, но дека позитивното размислување нужно нема да обезбеди и позитивен исход.