ПСИХОЛОЗИТЕ ПОСОЧУВААТ: Овој родителски пристап помага да се создадат самостојни и независни деца

Психологот д-р Елена Турони открива каков воспитен пристап треба да применат родителите кои сакаат да пораснат деца кои независно ќе функционираат во возрасниот период.

Родителите кои сакаат да воспитаат деца кои во возрасниот период ќе бидат независни, емотивно зрели и самостојни, треба да го изберат ист воспитен пристап. Психологот д-р Елена Турони открива каков воспитен пристап треба да применат родителите кои сакаат да пораснат деца кои независно ќе функционираат во возрасниот период.

Важно е да се комбинира строго и нежно родителство

Во здрав однос родител-дете, пожелно е топлината и грижата да се комбинираат со здрави граници кои создаваат чувство на сигурност.

„Овој пристап прави повеќе од градење безбедна средина, осигурува дека емоционалните потреби на детето се целосно задоволени. Важно е да се разбере дека односот помеѓу родителот и детето игра клучна улога во севкупниот развој на детето“, истакнува д-р Турони.

Квалитетот на односот помеѓу родителот и детето може да влијае на динамиката во семејството, но и да претставува преседан за идните односи на детето. Психологот смета дека „родителството може да влијае на тоа како тие ги избираат своите партнери, нивната толеранција за одредени (нездрави) однесувања, нивното чувство на сигурност во односите, па дури и нивното основно разбирање за тоа што е љубов“.

Д-р Турони истакнува дека „фокусирањето на физичката љубов, како гушкањето, не е само пружање утеха. Се работи за поставување на основа за емоционална поврзаност која му помага на детето да расте. Правејќи го тоа, работиме на поздрава, побезбедна и поемотивна интелигентна идна генерација“, заклучува таа.