Пушењето во бременоста го зголемува ризикот од синдромот на ненадејна смрт кај дете

Доколку жените не пушат за време на бременоста, зачестеноста на синдромот на ненадејна смрт кај дете - SIDS Sudden Infant Death Syndrome , може да се намали за 22%.

Познато е дека пушењето за време на бременоста не е добар и правилен избор, а резултатите на нова студија дополнително го потврдија ваквото тврдење.

Имено, пушењето дури и само на една цигара дневно во бременоста, двојно го зголемува ризикот од смрт причинета од синдром на ненадејна смрт кај дете – СИДС.

Се смета дека лекарите треба да ги поттикнат трудницита да престанат со пушење цигари пред и за време на бременоста.

Со пушењето исто така се предизвикува предвремено породување, намалување на волуменот на мозокот и намален развој на системот за дишење.

Доколку жените не пушат за време на бременоста, зачестеноста на синдромот на ненадејна смрт кај дете – SIDS Sudden Infant Death Syndrome , може да се намали за 22%.

Не треба да се заборави, потсетуваат лекарите, дека пушењето за време на бременоста може да го загорзи и развојот на мозокот на детето. Со пушењето исто така се предизвикува предвремено породување, намалување на волуменот на мозокот и намален развој на системот за дишење.