Секојдневните ситуации со детето претворете ги во прилики за учење

Пресоблекувањето/капењето искористете го детето да научи да ги покажува деловите од телото, да ги именува истите, како и да ги покажува предметите кои ги користите при овие активности.

Често како родители се заплеткуваме во барањето можност за дружење со децата, а при тоа забораваме на секојдневните животни ситуации кои може да послужат, како за игра, така и за учење.

Користете ги ситуациите како што се:

Одењето во продавница искористете го за учење на боите (“која е оваа боја?“ или “донеси ми нешто сино“), на бројките, за вежбање на следењето на вокалните барања (послушност), за развивање на навики кај своето дете (туркање количка, собирање намирници, чекање во ред, пакување, плаќање, итд).

Преку перењето алишта научете да ги идентификувате боите, учете сортирање и спарување на гардеробата (по вид, боја, сопственик, големина),  следење на вокалните команди („Стави ги чорапите во корпа„, „Собери се„, „Подади ми ги панталоните„ и слично).

Додека готвите помогнете му на детето да ја развие интуицијата („прво јас, ти гледај, па потоа ти„, сечкање, миење, мешање, истурање,), вниманието, учете ги боите, именувајте ја храната, спарувајте на храната, следењето на вокалните команди (Донеси ми го млекото; Врати го млекото; Подади ми домат; Донеси ми лажица…)

Пресоблекувањето/капењето искористете го детето да научи да ги покажува деловите од телото, да ги именува истите, како и да ги покажува предметите кои ги користите при овие активности.

Игра со тесто. Детето на интересен начин може да ја развива фината моториката на шаките низ игра со тесто. Замесете тесто заедно со детето и покажете му како да го меси, сече, обликува. Корисна активност е да му ставите зрно грав во тестото па да го пронајде, а уште подобро ќе биде ако во тестото му ја ставите омилената бомбона, па откако ќе го пронајде да ја изеде.