Што е ларингитис?

Кај децата најчест е акутниот катарален ларингитис кој е предизвикан од групата на респираторни вируси.

Ларингитисот е воспаление на ларингсот ( гркланот, гласните жици) и се манифестира со нагла зарипнатост по воспаление и отеченост на слузницата на грлото. Истовремено, може да се јави и ларингеална кашлица (која наликува на лаење на куче), отежнато вдишување воздух и пискав звук при вдишување воздух ( т.н. ларингеален стридор). Најчесто се јавува во лесна форма која поминува за една недела.

Кај децата најчест е акутниот катарален ларингитис кој е предизвикан од групата на респираторни вируси.

  • Почнува постепено со знаци на воспаление на носот и гркланот (затнато носе, носна секреција, болно и осетливо грло, поткашлување). Општата состојба е лесно нарушена, но по неколку дена може да се надоврзат симптоми од страна на гркланот.

Во детската возраст честа е појавата и на спастички субглотичен ларингитис кој настанува поради спазам или стегање на мускулатурата околу гркланот.

  • Се јавува одеднаш, обично ноќе, кога детето кое легнало здраво, по неколку часа спиење станува вознемирено, со отежнато дишење, зарипнатост и ларингеална кашлица. По смирување на нападот во следните неколку дена, присутна е зарипнатост и ларингеална кашлица. За појавата на овој облик на ларингитис одговорни се, покрај респираторните вируси, и конституционалните фактори. Поради тоа кај некои деца оваа состојба може да се повторува неколкупати. Почесто се јавува кај машки деца на возраст од 6 месеци до 4 години.