Што најмногу влијае на подобрување на јазичните вештини кај детето?

Резултатите покажале дека зборувањето за минатото и „старите добри времиња“ довело до подобра комуникација и говор на родителите, што е исто толку добро како и она што е поврзано со читање книги

S

Разговорот за минатото со децата може да ги подобри нивните јазични вештини, покажува новото истражување. Истражувачите откриле дека потсетувањето и зборувањето за настаните од минатото ги запознава децата од предучилишна возраст со висококвалитетен говор, кој е исто толку добар или подобар од читањето книги или играњето со играчки.

Професорката по психологија, Ерика Хоф, која била дел од ова истражување, вели дека таквите разговори „се карактеризираат со подолги и посложени реченици отколку разговор во многу други услови“. Истражувањето неодамна беше објавено во Journal of Applied Developmental Psychology.

Разговорот за минатото со децата покажал најдобри резултати

За потребите на истражувањето, данските родители биле забележани како комуницираат со своите деца на возраст од три до пет години и зборуваат за минатото, читаат книги или градат фигури од коцки. Анализата на транскриптите од разговорите во тие три активности откриле дека говорот на родителите се разликувал кај секоја од нив, како и колку децата разговарале во однос на родителите.

Резултатите покажале дека зборувањето за минатото и „старите добри времиња“ довело до подобра комуникација и говор на родителите, што е исто толку добро како и она што е поврзано со читање книги. Кога станува збор за споредба помеѓу зборување за минатото и играње со играчки, зборувањето за минатото се покажало подобро и поттикнало поголема комуникација од страна на децата.

Како заклучок, студијата покажува дека активноста што ја споделуваат родителите и децата е клучна кога станува збор за јазичните вештини и изразување на децата. Хоф истакнува дека не се работи само за поминување време со деца. „Би им предложила на родителите дека не се работи само за поминување време со вашите деца, туку за тоа што правите додека поминувате време со нив.

Таа смета дека родителите секогаш треба да можат да одвојат време за разговор со своите деца. „Добро е да одвоите малку време за разговор“, истакнува Хоф и додава: „Ако сакате да читате книги, читајте книги. Ако повеќе сакате да зборувате за планирање на иднината или да зборувате за минатото, направете го тоа. Најдете време да разговарате со вашите деца“.