СТУДИЈА: Дали строгите родители им нанесуваат штета на децата?

Истражувањето покажало дека децата кои се под строга контрола на родителите, потешко опстануваат во емотивна врска.

Родителите кои се премногу строги кон децата и кои ги контролираат на секој чекор, можеби не се свесни дека им нанесуваат голема штета. Американски истражувачи од Универзитетот во Вирџинија откриле дека овие деца може да имаат потешкотии во развојот, образвоанието, но и во односот со други луше во текот на животот.

Студијата покажала дека децата кои се под строга контрола на родителите, потешко опстануваат во емотивна врска. Истражувачите следеле 184 млади годишно, на возраст од 13 до 32 години, од кои едната половина биле момчиња, а едната девојчиња. Со истражувањето биле опфатени лица од широк општествен и социоекономски спектар, кои пополнувале анкета за себе и за родителите.

“Иако родителите со строгото воспитување рутински се обидуваат да ги насочат децата кон успешно растење, претераното контролирање во адолесцентниот период може да го спречи нивниот развој и тоа не е лесно да поправи“, сметаат истражувачите.