Три најчести аномалии на постелката

Прв дом на бебето е постелката на мајката. Каква улога има постелката и какви потешкотии со нејзиното здравје може да се јават за време на бременоста?

Освен што ја чува бременоста, ги регулира хормоните, го насочува развојот на плодот и го штити детето од надворешните негативни влијанија, а го обезбедува и со хранливи состојки и кислород, постелката е задолжена и за исфрлање на отпадните материи од детскиот метаболизам (мокрачна киселина, уреа, креатинин), како и јаглерод диоксид кој го превзема крвта на мајката и кој потоа од организмот се излачува преку бубрезите и белите дробови.

НАЈЧЕСТИ АНОМАЛИИ:

Предвремено лупење на постелката (абрупција) означува состојба кога плацентата се одвојува од ѕидовите на матката пред тоа да е потребно. Симптомите кои укажуваат на сомнеж дека дошло до абрупција се крварење и контракции. Ако крварењето не е обилно, лекарот препорачува мирување. Во случај на големо крварење, трудницата веројатно ќе треба да мирува во болница. Во најтешките форми на абрупција, може да случи и прекин на бременоста, оти постелката е пресудна за одржување на детето во живот.

Лоша функција на постелката ( инсуфициенција на постелката) е пореметување кое означува дека постелката не ја извршува во целост својата функција и дека детето неги добива потребните залихи на кислород или хранливи материи. Во тој случај може да настанат потешкотии во развојот на детето, а во краен случај тоа може и да заврши фатално. Причини за ова пореметување може да бидат болест на мајката, лоша обезбеденост на постелката со крв, пореметување во развојот на постелката и друго.

Заседната посетлка (плацента превиа) е пореметување при кое постелката се развива во долниот дел на матката и ги покрива внатрешниот канал на грлото на матката низ кој детето мора да помине за време на породувањето. Трудница со вакво пореметување може околу вториот дел од бременоста да страда од слабо крварење. Со оглед на постапното отворање на каналот на грлото на матката, до крајот на бременоста може да се случи да пукне ткивото на постелката и да дојде до обилно крварење. Постелката пречи за минување на детето низ родилниот канал и породувањето тогаш мора да се заврши со царски рез.