ТВРДОГЛАВОСТ КАЈ ДЕЦАТА: Како родителите да не поттикнуваат такво однесување

Психолозите тврдат дека многу родители одбиваат да ја споделат контролата, ретко се подготвени да признаат кога грешат, главно секогаш тие се во право и како такви не им даваат можност на своите деца да почувствуваат дека тие сами одлучуваат за некои работи.

Секое дете е тврдоглаво од време на време, но психолозите објаснуваат како одредени родителски постапки можат да придонесат за тоа. Имено, одредени грешки или модели на однесување што ги користат родителите всушност можат да ги направат децата уште потврдоглави и со тоа да доведат до одредени проблеми со однесувањето или контролирањето на емоциите.

Една од овие грешки се однесува на донесувањето одлуки. Психолозите тврдат дека многу родители одбиваат да ја споделат контролата, ретко се подготвени да признаат кога грешат, главно секогаш тие се во право и како такви не им даваат можност на своите деца да почувствуваат дека тие сами одлучуваат за некои работи.

На пример, ако детето сака да носи чевли во градинка или во училиште кои можеби не одговараат на облеката што ја носи, психолозите ги советуваат родителите дека сепак треба да им удоволат. Како што велат, донесувањето на навидум безопасни одлуки може да го направи детето посигурно и посамоуверено.

Уште една грешка што ја прават голем број на родители, и тоа честопати несвесно, се однесува на недостатокот на емпатија. За некои одлуки не може да се преговара, но постои начин родителите да донесат авторитативни одлуки без притоа да бидат бесчувствителни. Како што објаснуваат психолозите, потврдувањето на чувствата на детето му дава до знаење дека сè што чувствува е важно. Според нивното мислење, родителите треба да покажат емпатија и да се обидат да го развијат истото кај своите деца.