Училишен психолог: Што треба да се прави со првачињата во последните денови пред поаѓање на училиште

Треба да разговараме со децата како изгледало кога ние сме оделе на училиште. Раскажете им каков ќе им биде денот, кога ќе одат на училиште, колку ќе останат и дека тоа ќе биде секој ден, на подолг временски период

Училишниот психолог Бранка Тисма за РТС вели дека децата, за да можат да бидат подготвени за прво одделение, треба да стекнат некои навики веќе во градинка и во семејството, а доколку тоа не го направиле, сега е вистинско време да го сторат.

„Во преостанатите десетина дена до поаѓање на училиште треба да разговараме со децата како изгледало кога ние сме оделе на училиште. Раскажете им каков ќе им биде денот, кога детето ќе оди на училиште, колку ќе остане и дека тоа ќе биде секој ден, на подолг временски период“, истакнува Тисма.

Додава дека особено е важно детето да се запознае со патот до училиште, да прошета повеќе пати и да си игра во училишниот двор. Без разлика што родителите ќе ги носат првачињата на училиште, важно е тие да го запознаат просторот низ кој минуваат.

Особено е важно детето да се запознае со патот до училиште, да прошета повеќе пати и да си игра во училишниот двор. Без разлика што родителите ќе ги носат првачињата на училиште, важно е тие да го запознаат просторот низ кој минуваат. Исто така, треба да се одвои и просторија, соба, агол во кој ќе работи првачето, и заедно со него да се подредат работите што ќе ги користи

Исто така, важно е да се одвои и просторија, соба, агол во кој ќе работи првачето, и заедно со него да се подредат работите што ќе ги користи.

„Важно е да не му наметнувате распоред на детето, каде што треба да му стои. Децата се разликуваат од нас и многу е подобро тие да си одберат и одлучат за тоа“, смета Тисма.

Организација на животот и работата

Таа вели и дека децата веќе требало да имаат стекнато некои навики во градинка и во семејството, а ако не ги стекнале, сега е време да го сторат тоа. Исто така, децата сакаат да слушаат дека се големи и пораснати.

Не се навикнати долго да седат на едно место, но тука се и наставниците кои треба да ги анимираат, истакнува Тисма.

Наставниците првите денови не ги држат да седат 45 минути, ги шетаат низ училиштето и дворот, а тој дел, истакнува психологот, е многу важен за децата да ги запознаат луѓето со кои ќе се среќаваат и на кои ќе им се обраќаат доколку им треба нешто.

„Времето и просторот кои сме ги одредиле за децата, потребно е да седиме со нив најмалку 20 минути и да имаме некои активности, како што се цртање, прелистување сликовници, читање или некои други активности“, советува Тисма.

Родителите да не ги прашуваат децата веднаш штом ќе се вратат од училиште, како им било на училиште, бидејќи многумина од нив ќе речат ништо не се случило, што ви е гајле, или било досадно, убаво…

На наставниците најмногу им се допаѓа кога децата не знаат да читаат и пишуваат и кога ќе почнат да работат со нив од почеток, што е ретка можност, бидејќи родителите сметаат дека најдобрата подготовка за училиште е да го научат детето да чита и пишува

Исто така, посочува Тисма, не треба да ги критикувате што не се сеќаваат на она што го имаат за домашна задача, бидејќи тие подоцна ќе се сетат главно преку некоја игра и активност. Затоа треба да имате доверба во детето дека ќе го запомни.

Дали родителите треба да учат букви и бројки со своите деца?

„На наставниците најмногу им се допаѓа кога децата не знаат да читаат и пишуваат и кога ќе почнат да работат со нив од почеток, што е ретка можност, бидејќи родителите сметаат дека најдобрата подготовка за училиште е да го научат детето да чита и пишува. Тоа е единствената работа што може да ја работи само наставникот, бидејќи тој е единствениот кој ја знае врската меѓу буквите и гласот и правењето на тие записи“, објаснува Тисма.

Затоа, таа смета дека родителите и сите останати не треба да се занимаваат со тоа. (Зелена учионица)