Висок притисок во бременоста

Зголемениот крвен притисок, крварењето и инфекциите се најчести фактори кои го загрозуваат животот и здравјето на бремената жена.

Бременоста може да предизвика појава на зголемен крвен притисок или да доведе до влошување на веќе постоечкиот висок крвен притисок (хипертензија). Зголемениот крвен притисок, крварењето и инфекциите се најчести фактори кои го загрозуваат животот и здравјето на бремената жена. Се смета дека секоја година во светот 50.000 жени умираат како последица на зголемен крвен притисок во бременоста.ПРИЧИНИ

Покрај генетската предиспозиција, како можен етиолошки фактори се разгледувани имунолошки пореметувања, анализирана е и улогата на различни клеточни и серумски супстанци кои делуваат на спазам на крвните садови. Во последно време во стручната литература се истакнува значењето на пореметувањето во развојот на крвните садови на ниво матка- постелка.


КЛИНИЧКА СЛИКА

Хипертензијата во бременоста подразбира крвен притисок 140/90 mm Hg или повисок, но ако систолниот (горниот) притисок е повисок за 30 mm Hg, а дијастолниот (долниот) за 15 mm Hg од вообичаените вредности во две мерења со растојание од шест или повеќе часа.

Хипертензијата предизвикана од бременост се дели во три категории:

  • Хипертензија
  • Прееклампсија
  • Еклампсија

Прееклампсијата, покрај зголемениот крвен притисок подразбира и постоење на позитивен наод на белковини во урината на трудната жена и/или изразени отоци, најчесто на нозете кои повремено може да бидат силно изразени и генерализирани. Еклампсијата подразбира да покрај хипертензијата се појави и грчење на целото тело проследено со губење на свест и прекин на дишењето, т.н. конвулзии кои се слични на епилептичен напад.

Тоа значи дека хипертнзивната болест во бременоста варира од благо зголемен крвен притисок, до по животот на мајката и на детето опасни еклампсии.