Во светот се раѓаат повеќе момчиња отколку девојчиња

Иако стручњаците долго време претпоставувале дека при оплодувањето се создаваат повеќе машки ембриони „обемот на половите при зачнувањето, всушност бил непознат и покрај многуте шпекулации и истражувања„, објавиле научниците во американското списание “Proceedings of the National Academy of Sciences”.

Двата пола при зачетокот се еднакви, но во светот се раѓаат повеќе момчиња отколку девојчиња, бидејќи во матката преживуваат повеќе машки сперматозоиди, покажало ново истражување на британските и американските научници. Од претходно е познато дека момчиња и девојчиња не се раѓаат во ист број, на што укажува и податокот дека во 2013 година во Германија, според податоци од Заводот за статистика родени се 349.820 машки и 332.249 женски бебиња.

Иако стручњаците долго време претпоставувале дека при оплодувањето се создаваат повеќе машки ембриони „обемот на половите при зачнувањето, всушност бил непознат и покрај многуте шпекулации и истражувања„, објавиле научниците во американското списание “Proceedings of the National Academy of Sciences”.

Тим од стручњаци предводен од Стивен Хехт Орзач, претставник на истражувачкиот институт Фреш Понд на Кембриџ заклучил дека, иако морталитетот според половите варира во одредени фази на бременоста, морталитетот на машките плодови е почест во почетокот, поради, како што се претпоставува, поголемиот број на генетски абнормалности.

Минатата година, научниците од британскиот универзитет во Екситер во списанието BMC Medicine објавиле студија според која кај женските плодови веројатноста да бидат пометнати во подоцниот период од бременоста е поголема за 10%.До тој заклучок научниците дошле преку проучување на околу 30 милиони живородени бебиња ширум светот.