Задоцнет пубертет – тригер за многу болести

Стручњаците додаваат дека дошло до подобрување на општото здравје и исхрана во светот, но студиите исто така покажале врска меѓу гојазноста и раниот почеток на пубертетот. Во 2015 година студија покажала дека раниот или доцниот пубертет има врска со зголемен ризик од дијабетес, гојазност, рана менопауза и кардиоваскуларни болести.

Времето во кое момчињата влегуваат во пубертет е поврзано со тоа кога нивните мајки добиле менструален циклус прв пат, покажува една студија. Синовите на мајките, кои добиле циклус порано од своите врснички, ќе влезат во пубертет околу два месеци порано.

Студија во списанието Human Reproduction анализира податоци од скоро 16.000 мајки и деца од Данска. Еден од авторите, доктор Нис Брик од Универзитетот Архус од Данска, појаснил дека кога и да дојдат пациенти со одложен или ран почеток на пубертет, докторот ги испитува за семејната историја.

„Знаевме дека постои поврзаност меѓу пубертетското време на мајките и синовите, но сега податоците од студијата тоа и го потврдуваат„.

Годините на старост кога девојчињата и момчињата влегуваат во пубертет, постепено се намалуваат ширум светот. Во Велика Британија, времето кога децата влегуваат во пубертет се намалува за еден месец на секои 10 години. Просечната возраст за влегување во пубертет сега е 11 години за девојчиња и 12 години за момчињата.

Стручњаците додаваат дека дошло до подобрување на општото здравје и исхрана во светот, но студиите исто така покажале врска меѓу гојазноста и раниот почеток на пубертетот. Во 2015 година студија покажала дека раниот или доцниот пубертет има врска со зголемен ризик од дијабетес, гојазност, рана менопауза и кардиоваскуларни болести.

Се смета дека девојчињата рано влегле во пубертет ако имаат од 8 до 11 години, додека доцен пубертет е меѓу 15 и 19 години. Кај децата нормалниот пубертет почнува меѓу 9 и 14 години.

Американска студија во јануари годинава открила дека раниот пубертет кај девојчињата исто така е поврзан и со зголемена веројатност од ментални здравствени проблеми за време на адолесценцијата и подоцна.

И генетските фактори и факторите од животната средина влијаат на времето кога се влегува во пубертет, вели д-р Кристин Волфарт – Веје, истражувач на Универзитетот во Копенхаген и авторка на една од водечките студии кои се занимаваат со пубертетот и времето.

„Момчињата и девојчињата ја наследуваат склоноста за влегување во пубертет во одредено време – од своите мајки и татковци. Но, раниот пубертет, почетокот на растење на градите и срамните влакна кај девојчињата помалку се зависни од генетските фактори а повеќе од заштитата на животната средина„.