Заедничко спиење со децата – ЗА и ПРОТИВ

Порано или подоцна во секое семејство децата завршуваат кај родителите во кревет. Еве неколку факти поврзани со оваа тема.

За почеток, треба да се направи разлика помеѓу многу мали бебиња и поголеми деца. За новороденчињата, па се до втората година од животот на детето, родителите и стручњаците го велат следново:

ПРОТИВ спиење во креветот на родителите

Многу стручњаци советуваат толку мало дете да спие во сопствено креветче близу до родителите. Тие не пропорачуваат детето да спие во родителскиот крвет пред се, поради безбедност, бидејќи постои опасност од презагревање, можност родителите да се превртат врз детето или детето да падне од кревет.

ЗА спиење во креветот на родителите

Други стручњаци, како д-р Џејмс Мекен од Универзитетот Нотре Дам во САД, како и други негови колеги, ги ублажуваат овие рестриктивни совети до првата година од животот на детето. Тој пред се ги нагласува позитивните ефекти од зедничкото спиење. Детето добива топлина и заштита, и тоа ја јакне поврзаноста на детето со родителите. Заговорниците на заедничко спиење со децата во ова гледаат позитивни работи, кога е безбедноста во прашање. Родителите имаат подобра контрола над детето, можат многу побрзо да реагираат на потребите на детето и ритамот на спиење е подобро ускладен. Исто така, тие отворено прашуваат колкаава е опасноста родителите не некој начин го повредат детето додека спијат заедно?