ЖИВОТ ВО МАЈЧИНИОТ СТОМАК: Кои движења на бебето се нормални, а кои не

По воочувањето на првите фетални движења кои на почетокот се слаби, налик на лесно препелкање, следи период во текот на кој феталните движења се се почести и посилни.

Вообичаено помеѓу 20. и 24. недела, почнуваат да се чувствуваат феталните движења. Жени кои се претходно веќе родиле, обично тие движења почнуваат порано да ги чувствуваат, додека прворотките, првите фетални движења ги чувствуваат 2 до 3 недели подоцна од нив. Но, главно е индивидуално, но постојат и индивидуални отстапки во начинот на доживување на феталните движења од страна на идните мајки во текот на целата бременост.

Некои трудници наведуваат дека нивното дете во текот на целата бременост е релативно мирно, додека некои од нив, движењата на фетусот ги доживуваат многу динамични. Така да, се што во литературата се наведува врзано за следењето на феталните движења, треба да се сфати релативно, т.е. со можни индивидуални отстапки од генералните наводи.

По воочувањето на првите фетални движења кои на почетокот се слаби, налик на лесно препелкање, следи период во текот на кој феталните движења се се почести и посилни. Оттогаш, па во иднина, во наредните 10 недели, детето ќе биде се поактивно, а трудницата ќе го чувствува неговото удирање со нозете, рачињата и неговото превртување.

Од 24. до 28. недела трудницата може да почувствува и икање на бебето (благо, ритмично потскокнување), а во тој период  добро е да знаете дека детето може да реагира на одредени звуци и познати гласови. Во 32. недела движењата на фетусот го достигнуваат максимумот, и тогаш како детето станува се посилно и поголемо, трудницата ќе ги чувствува феталните движења почести и посилни, и така се до 36. недела.

Од 36. до 40. недела детето е се поголемо и неговите движења, промени во позицијата, како и местењето се поретки. Веќе околу 28. до 30. недела повеќето фетуси се поставени надолу со главата и така ќе останат до породувањето. Промени во местењето, што подразбира страна каде детето ќе го држи грбот (што најчесто е на лево) во овој период се се уште присутни.

Следствено на тоа, и феталните движења се поретки полесни и помирни. За време на последните 2 недели движењата е веројатно уште повеке да се забавата и поради тоа нетрба да се грижите оти се смета за целосно нормално.