Зошто детето одеднаш почнува да одбива да јаде?

Децата многу често знаат да одбиваат храна, особено кога на менито им се воведува нова храна, но има ситуации и кога му се нуди храна што претходно ја јадело а сега категорично одбива да ја јаде.

Различни фактори може да бидат причина и истите треба внимателно да се откријат за да му се помогне на детето во надминување на оваа состојба. Секако, прво на што секогаш помислуваме е дека на детето не му се допаѓа понудената храна. Дете со кое лесно се комуницира само ќе ни каже дека понудената храна не му е доволно вкусна. Во тој случај лесно може да ја замениме. Но, проблем е кога детето не сака да прими ниту еден вид понудена храна. Во тој случај може да се работи за повеќе различни причини.

  • Пребирливост

Одредени периоди од животот на детето, посебно периодот помеѓу втората и третата година од животот, се карактеризираат со изразена пребирливост во поглед на храната. За разлика од доенечкиот период кога растот е многу интензивен, во овој период настанува забавување кое го следи и намалување на апетитот на детето. Ова истовремено е период на многу интензивен когнитивен развој во текот на кој детето манифестира многу изразен интерес за околината и врсниците и најчесто „воопшто нема време за јадење“. Значи пребирливоста е дел од нормалниот развоен процес во детството. Многу е важно како ќе се однесуваат родителите.

Доколку не покажат разбирање и инсистираат на поголем внес на храна често само создаваат аверзија кон храната. Од друга страна, некои деца обидувајќи се да ги задоволат родителите непотребно внесуваат и повеќе храна од потребната, што неминовно води кон развој на угоеност.

  • Одбивност

Одбивност кон храната кај детето може да се јави и поради сензорна пречувствителност, посебно кон одредени карактеристики на храната како што се:

• конзистенција (кашеста, течна, лигава, многу густа, леплива итн.);
• мирис (поради присуство на одредени прехранбени продукти–кромид, лук, зачини);
• боја (која му буди непријатни асоцијации)
• севкупниот изглед