Зошто децата повеќе сакаат да си играат со различни предмети отколку со играчки

Затоа, уште денес, наполнете една кутија во станот со предмети како дрвени лажици, капаци, марамчиња и слично. Притоа, осигурајте се дека предметите не се премногу мали, така што детето не може да ги стави во устата и да ги проголта.

Сигурно сте забележале дека детето попрво ќе посегне по далечинскиот управувач, мобилен телефон, лажица отколку по играчка. Тоа во педагогијата е познато како хеуристичка игра, а самиот поим настанал за да ја опише детската игра со секојдневни предмети од домаќинството.

 Со цел детето да има можност да доживее хеуристичка игра, родителите мора да му дадат можности да ја искуси играта во вистинска смисла на зборот. Се разбира, притоа треба да се внимава да не се работи за остри предмети и детето секогаш да се надгледува, но таквото искуство, далеку од скапите играчки, може да биде полно со придобивки.

Затоа, уште денес, наполнете една кутија во станот со предмети како дрвени лажици, капаци, марамчиња и слично. Притоа, осигурајте се дека предметите не се премногу мали, така што детето не може да ги стави во устата и да ги проголта.

  • Поттикнува развој на имагинација и креативност

Кога децата си играат со секојдневни предмети, тие се водени од нивната имагинација. Тука веќе нема ограничувања како тоа да автомобилот може да се вози само низ собата, па мозочните клетки повеќе се напрегаат за да осмислат нови начини за забава. Тука не постои копче за кое детето би знаело однапред, така што играњето со секојдневен предмет е сосема нов начин на откривање, учење и развој на целосно природен начин.

  •  Поттикнува развој на моторните вештини и развојот на мозочните клетки

Без разлика дали станува збор за бебиња или деца кои веќе одат во градинка, на сите им се потребни различни сензорни надразби за да ги развијат своите когнитивни и моторни вештини. На пример, ако земат дрвена лажица или клучеви во рака, истовремено се развива нивната груба моторика, како и нивните мозочни клетки, што на крајот ќе биде основа за развој на фини моторни вештини.

  • Ги стимулира сите сетила

Кога детето ќе притисне копче на звучна сликовница, учи како таа активност произведува точно одреден звук. Но, со текот на хеуристичката игра, детето може само да создава дотогаш непознати звуци со удирање на еден предмет од друг или на некоја друга површина.

Тогаш, самите настојуваат да проникнат што е тоа што го произвело звукот, но и да забележат дека различни материјали произведуваат различни звуци. Така осознаваат дека не е исто ако од столицата удри дрвен или пластичен предмет. Ќе забележат и различно чувство на кожата со користење на различни материјали, но и нивниот мирис.

  • Помага да го искуси светот околу себе

Интеракцијата со секој нов и непознат предмет за детето е начин за запознавање на околината. Тоа не може да знае за што се користи предметот и какво е чувството да го има во свои раце, освен ако не го доживее и искуси. Покрај тоа, децата учат по модел, па ако го видат родителот често да држи клучеви од автомобил, весник или далечински управувач во рацете, и само ќе посака да го истражи тој предмет.