Зошто при настинка се јавува и инфекција на окото кај детето?

Штом дојде постудено време, значајно се зголемува бројот на деца кои имаат различни инфекции. Секако преовладуваат инфекциите на дишните органи, кои не така ретко влијаат и на очите.

Зошто при речиси секоја настинка, окото на бебето се прави со гуралки? Штом дојде постудено време, значајно се зголемува бројот на деца кои имаат различни инфекции. Секако преовладуваат инфекциите на дишните органи, кои не така ретко влијаат и на очите.

Ова прашање се однесува на бебиња постари од шест месеци, оти кај помладите доенчиња сепак се работи за посебен проблем, иако механизмот на појава е многу сличен.

Каква врска имаат настинките и инфекциите на очите?

Окото е во многу “интимна“ врска со носот. Од внатрешен агол окото минува низ мал канал, кој ги доведува солзите во носот. Имено, солзите се создаваат во солзната жлезда, која се наоѓа во надворешниот агол на окото, а оттаму пливаат по целото око и истекуваат преку споманетио солзен канал во носот.

Кога е затнат носот, неретко се затнува и солзниот канал, па затоа солзите слабо истекуваат и се задржуваат во окото. Штом некаде во организмот постои застој, тука настанува инфекција. Така е и во окото – со оглед дека солзите не истекуваат, настанува инфекција, која се нарекува конјуктивитис.

Зошто се создаваат жолтеникави гуралки?

Бидејќи во солзниот застој се размножуваат бактерии, кои одбранбените клетки се обидуваат да ги елиминираат. Во таа борба се создава жолта гуралка, која е всушност помала количина на гној.