БЕЛИТЕ ДРОБОВИ на пациентите со КОВИД-19 во повеќето случаи се опоравуваат по три месеци од лежењето во болница

Најчести тегоби,  три месеци по хоспитализацијата поради КОВИД-19 биле замор, отежнато дишење и болки во градите. Истовремено, многумина и натаму имале ограничувања во секојдневниот живот, како и намалување на квалитетот на живот.

Белодробното ткиво на пациентите со тешка форма на КОВИД-19 во повеќето случаи покажуваат добро опоравување три месеци по хоспитализацијата, укажува нова студија. Имено, преостанатите оштетувања во белодробното ткиво биле ограничени и почести кај пациенти кои се лекувале на одделите за интензвина нега.

Најчести тегоби,  три месеци по хоспитализацијата поради КОВИД-19 биле замор, отежнато дишење и болки во градите. Истовремено, многумина и натаму имале ограничувања во секојдневниот живот, како и намалување на квалитетот на живот.

Се смета дека опоравувањето на белите дробови покажува сличности со опоравувањето при акутно воспаление на белите дробови или синдром на акутен респираторен дистрес. Треба да се нагласи дека опоравувањето од овие состојби исто така трае долго.

Охрабрувачки е да се види дека белите дробови по КОВИД-19 го покажуваат ова ниво на опоравување, велат стручњаците.

Акутниот респираторен дистрес синдром е тип на инфекција на белите дробови кој настанува поради многу различни пореметувања што доведуваат на насобирање на течности во белите дробови (белодробен едем). Овој синдром е итна состојба која може да се појави и кај лица кои претходно имале здрави бели дробови.