Д-р Елена Петрова: Бремените жени постари од 35 години имаат повисок ризик од развивање прееклампсија

Појава на прееклампсија во претходна бременост или кај некоја блиска роднина е ризик фактор за развој на оваа состојба

Прееклампсијата се развива само во бременоста: Д-р Елена Петрова, гинеколог
ПИШУВА:
Д-р Елена Петрова,
гинеколог

 ♦♦♦♦♦♦♦

Покачен крвен притисок во тек на бременоста (2)
Прееклампсијата е една од четирите состојби на нарушување на притисокот до кои доаѓа во бременоста. Другите три се:
  • ГЕСТАЦИСКИ ПРИТИСОК. Жените со гестациски притисок имаат покачен притисок, но без губење на протеини преку урината. Некои од овие жени може да развијат и прееклампсија.
  • ХРОНИЧНА ХИПЕРТЕНЗИЈА. Оваа состојба се карактеризира со покачување на притисокот пред 20-та недела на бременоста, или трае повеќе од 12 недели по породувањето. Често се случува хроничната хипертензија да постоела и пред бременоста, но не била откриена.
  • ПРЕЕКЛАМПСИЈА НАКАЛЕМЕНА НА ХРОНИЧНА ХИПЕРТЕНЗИЈА. Со овој термин се опишуваат жените кои имаат хронична хипертензија пред бременоста, а во бременоста доаѓа до влошување на притисокот и губење на протеини преку урината.
Прееклампсијата е почеста кај трудниците кои носат двојки, тројки или повеќе бебиња

Постоењето на одредени состојби пред забременувањето, како на пример, хронично покачен крвен притисок, дијабетес, заболување на бубрезите или лупус, го зголемува ризикот од прееклампсија

ПРИЧИНИТЕЛИ

– Инсуфициентен (недостаточен) проток на крв низ матката;

– Оштетување на крвните садови;

– Проблем со имуниот систем;

– Лоша исхрана.


Прееклампсијата се развива само во бременоста. Фактори на ризик се:
  • Анамнеза за прееклампсија. Појава на прееклампсија во претходна бременост или кај некоја блиска роднина го зголемува ризикот од развој на оваа состојба.
  • Прва бременост. Ризикот од развој на прееклампсија е највисок во текот на првата бременост, или, пак, прва бременост со нов партнер.
  • Возраст. Ризикот од развивање прееклампсија е повисок кај бремените жени постари од 35 години.
  • Дебелина. Ризикот е повисок кај дебелите жени.
  • Мултипла бременост. Прееклампсијата е почеста кај трудниците кои носат двојки, тројки или повеќе бебиња.
  • Гестациски дијабетес. Жените кои развиваат гестациски дијабетес, со напредувањето на бременоста имаат поголем ризик од развој на прееклампсија.
  • Анамнеза за одредени состојби или заболувања. Постоењето на одредени состојби пред забременувањето, како на пр. хронично покачен крвен притисок, дијабетес, заболување на бубрезите или лупус, го зголемува ризикот од прееклампсија.
Жените со гестациски притисок имаат покачен притисок, но без губење на протеини преку урината. Некои од овие жени може да развијат и прееклампсија
КОГА ДА СЕ ПОБАРА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ

Главоболките, гадењето како и чувство на болка во разни делови од телото претставуваат чест проблем во скоро секоја бременост. Тешко е да се разграничи кога еден нов симптом претставува само составен дел од бременоста, или, пак, укажува на сериозен проблем, и тоа особено кога се работи за прва бременост. Доколку ве загрижуваат симптомите што ги имате, јавете се на преглед. Доколку ви се појави силна главоболка, заматување на видот, или, пак, силна болка во стомакот, веднаш јавете се на преглед.

⇒ Во наредното продолжение:
Д-р Елена Петрова: Тестови, дијагноза, компликации и лекување на прееклампсија