Дали долготрајните симптоми на КОВИД-19 се почести кај жените?

Треба да се напомене дека е забележана и разлика во долгорочните симптоми на КОВИД-19 помеѓу жените и мажите. Жените почесто имале замор, ортостаза и болки во градите, а мажите имале главоболки и отежнато дишење.

Ново истражување покажало дека околу 75 проценти од пациентите кои се жалеле на долготрајни симптоми на КОВИД-19, биле жени, што укажува на врската помеѓу половите хормони и имунолошкиот одговор.

Инаку, голем број на луѓе кои се опоравуваат од КОВИД-19 страдаат од трајни симптоми дури и шест месеци по закрепнувањето. Најчести симптоми се замор, болка во зглобовите и отежнато дишење, неколку месеци по закрепнувањето. Студиите проценуваат дека околу 10-30 проценти од пациентите со КОВИД-19 кои се опоравуваат, имаат постојани симптоми неколку месеци по закрепнувањето од акутно заболување.

Исто така, забележани  се и директни оштетувања на органите, вклучувајќи губење на мирис, кардиомиопатија, невропатија и интерстицијално заболување на белите дробови. Покрај оштетување на органите, биле пријавени и болки низ целото тело и мозочна магла.

Треба да се напомене дека е забележана и разлика во долгорочните симптоми на КОВИД-19 помеѓу жените и мажите. Жените почесто имале замор, ортостаза и болки во градите, а мажите имале главоболки и отежнато дишење.

Исто така, интерлеукин-6 (ИЛ-6), антиинфламаторен цитокин, бил покачен кај 69 проценти од жените, во споредба со 39 проценти од мажите, што одговара на зголемен замор, мијалгија и ортостаза.