Децата кои не се доени може да имаат долгорочни последици по здравјето

Според мислењето на еден од авторите на студијата, се чини дека хранењето со формула предизвикува разлики во некои хормонски профили, како и растот.

Истражување кое го проучувало влијанието на доењето и хранењето со формула врз здравјето на детето во првите три години од животот кај 234 деца покажало дека децата кои не биле доени може да имаат долгорочни последици по здравјето.

Француските научници го споредувале растот, составот на телото и крвниот притисок кај три групи новороденчиња.

Едната група на новороденчиња била доена во првите четири месеци од животот, додека новороденчињата во другите групи добивале еден од двата  типа формула, ниско-протеинска формула со 1,8гр протеин на 100 калории или високопротеинска формула со 2,7гр протеини на 100 калории.

По четири месеци, доенчињата кои добивале формула продолжиле со истата формула, додека доенчињата кои биле доени почнале да земаат формула со ниска содржина на протеини.

На возраст од три години, дијастолниот и просечниот крвен притисок кај децата кои се хранеле со високопротеинска формула бил повисок отколку кај доените деца. Иако мора да се истакне дека и овој покачен крвен притисок бил во нормални граници.

Исто така, се покажало дека доените деца поинаку растеле и имале различен метаболички профил од децата кои се хранеле со формула.

Доените деца имале пониско ниво на хормонот инсулин во крвта на возраст од 15 дена и 4 месеци, но не и на возраст од 9 месеци.

Според мислењето на еден од авторите на студијата, се чини дека хранењето со формула предизвикува разлики во некои хормонски профили, како и растот.

Долгорочните последици од ваквите промени сè уште не се доволно истражени кај луѓето и би можеле да влијаат на подоцнежното здравје.

Извор: American Academy of Pediatrics