ДНЕВНИ СОВЕТИ ЗА СЕКОЈ РОДИТЕЛ: Не попуштајте кога детето лошо се однесува

Преиспитувањето на постапките е одлична работа, но нема “грешни постапки“, бидејќи секој го прави она што мисли и знае дека е најдобро во дадениот момент.

Секој родител, без исклучок има денови кога мисли дека греши во воспитување и растењето на детето. И тоа е нормално. Преиспитувањето на постапките е одлична работа, но нема “грешни постапки“, бидејќи секој го прави она што мисли и знае дека е најдобро во дадениот момент.

Стручњаците сметаат дека ако редовно се придржувате до овие совети, на дневна основа, нема за што да се грижите кога е во прашање воспитувањето на децата.

  • Исполнете ги ветувањата

Држете се до она што сте му го ветиле на детето. Така градите доверба помеѓу вас и вашето дете.

  • Бидете емпатични

Емпатијата обезбедува да вашето дете се чувствува како да го разбирате. Покажете почитување кон неговите чувства.

  • Прифатете го детето такво какво што е

На детето покажувајте му безгранична љубов. Дозволете му да расте и размислува поинаку од вас.

  • Бидете внимателни

Обрнете внимание на сегашноста и уживајте во моментот. Забележувајте што се случува околу вас и бидете приутни.

  • Негувајте самосвесност

Помогнете му на вашето дете да ги препознае своите чувства. Сфатете како чувствата на вашето дете влијаат на неговото однесување.

  • Помогнете му на детето да развие позитивни навики

Добрите навики се развиваат со зачестеност и повторување. Се што редовно правиме, чувствуваме или мислиме може да стане навика.

  • Не попуштајте кога детето лошо се однесува

Немојте на детето да му зборувате едно, а да правите друго. Бидете доследни и на детето дадете му пример кој може да го следи.

  • Воочете што вашето дете прави добро и признајте го тоа

Децата напредуваат со позитивни повратни информации. Активно следете го доброто однесување на вашето дете и пофалете го.

  • Дисциплинирајте го детето со љубов

Целта е на нешто да го научите детето, а не да го казните или засрамите. Реагирајте вешто, а не избрзано.

  • Бидете доследни во вербалната и невербалната комуникација

Децата слушаат што зборувате и гледаат што правите. Внимавајте што и како правите и зборувате.