Исип кај деца – видови, причини и симптоми

Исип означува акутна појава на генерализирани кожни промени со различен изглед. Кај децата исипите се релативно честа појава и речиси секогаш претставуваат причина за немир поради сомнеж дека станува збор за инфекција, алергија на храна или лекови или некоја кожна болест.

Секој исип кај детето предизвикува оправдана загриженост бидејќи може да станува збор за потенцијални сериозни состојби кои е нужно да се препознаат и навреме да се лекуваат, но може да се работи и за минливи бенигни промени кои не изискуваат никаква терапија.

МОЖНИ ПРИЧИНИ ЗА ПОЈАВА НА ИСИП

Причините и механизмите за појава на исип се бројни, а многу честа причина се инфекциите, кои тогаш ги следи зголемена телесна температура. Одредени инфективни исипи, особено заразните, имаат типична клиничка слика и често е лесно да се препознаат. Со оглед дека децата се вакцинирани со задолжителната програма за поголем дел на детски заразни болести, можноста да станува збор за ваков тип на исип е сведена на минумум. Кај останатите инфекциски исипи клиничката слика е многу шаренолика и со причина се јавуваат дијагностички потешкотии.

Кај инфективните исипи потребно е да се разликуваат три групи на болести:

  • Исип за време на вирусни болести кои главно се благи и самоизлечиви болести
  • Исипи во состав на бактериски, габични и паразитски болести
  • Исипи посредувани од имунолошките механизми

Исипите се разликуваат според клиничкиот изглед и се делат на макулопапулозни исипи (дамки, јазли), еритематозни (еритем – ограничено црвенило на кожата), везикулозни исипи (ситни меурчиња исполнети со течност) и патехијални исипи (ситно, точкасто крварење во кожата со размер од 1 до 3 милиметри).

Од наведените видови исип најмногу загрижува појавата на патехијален исип со висока телесна температура кога е потребен итен клинички преглед поради тоа што овој исип може да се појави во состав на менингитис или сепса. Меѓутоа, патехијалниот исип може да се јави и за време на вирусни инфекции, особено при ентеровирусни инфекции. Во тие слуачи најважно е, општата состојба на детето да е добра, а лабораториските параметри на воспалението укажуваат на благ тек на болеста.

Кај децата се доста чести и дерматомикози, односно болести на кожата, скалпот и ноктите кои се предизвикани од габи, а меѓу најчестите е микроспоријата, при што извор на инфекцијата главно е заразена мачка.


Од инфективни предизвикувачи на исип треба да се спомене и сврбежот кој се пренесува со близок контакт, со избивање на проширени папулозни промени кои многу чешаат. Станува збор за заразна болест која се појавува со пренос на инфекцијата на хуман тип на грини Sarcoptes scabiei.

Исипот може да биде последица и на алергиска пречувствителност на некоја храна или лекови, која најчесто се манифестира со уртикаријален исип, но можние се и други форми на исип на кожата. Додека за акутниот исип на уртикарија најчести причинители се храната, конзервансите, лековите или убод од инсект, кај хроничните форми на уртикарија дури 50% се идиопатски, за кои не може да се утврди вистинскиот причинител за болеста.

Освен со уртикаријален исип, алергискиот исип кај децата може да се презентира со различни клинички форми, а најчеста е појавата на атописки дерматитис, кој се јавува кај дури 20% од децата во предучилишна возраст.

Од друга страна, макулопапулозниот исип може да се јави и по засилено потење за време на летните месеци или премногу топло облекување без разлика на годишното време, кога доаѓа до запушување и воспаление на каналите на потните жлезди.