ИСТРАЖУВАЊЕ: Зборливите родители имаат попослушни и попаметни деца

Интересен е и податокот дека научниците забележале дека позитивното родителство, во кое родителите ги поттикнуваат децата да истражуваат и да се изразуваат, се поврзува со помалку знаци на агресивно и непослушно однесување.

Пронајдена е поврзаноста помеѓу децата кои редовно разговарале со возрасни и нивните невербални способности, како што се расудување, пресметување и свест за формите. Со цел за студијата, научниците поставиле уреди за снимање во облеката на 107 деца на возраст од две до четири години.

Преслушувајќи ја дневната интеракција на тие деца со родителите, можеле да проценат каков вид на разговор девата водат со возрасните кои се вклучени во нивниот живот, се наведува во оваа студија спроведена во Италија.

Од родителите било побарано со децата да извршуваат низа активности како што се цртање и боење, со цел тестирање на когнитивните вештини на децата.

“Користејќи уреди за снимање звук, успеавме ненаметливо да ја проучуваме интеракцијата помеѓу малите деца и нивните семејства во секојдневна средина, наместо во лабораторија. Откривме дека количината на зборови што ги кажуваат возрасните, а ги слушаат децата, е позитивно поврзана со нивните когнитивни способности“, утврдила авторката на студијата, д-р Катрина д’Апис.

Таа исто така ги охрабрува родителите со децата да разговараат нормално, како и со секоја друга личност, бидејќи тоа ќе им биде од корист.

Интересен е и податокот дека научниците забележале дека позитивното родителство, во кое родителите ги поттикнуваат децата да истражуваат и да се изразуваат, се поврзува со помалку знаци на агресивно и непослушно однесување.