Како да го научите детето да ве слуша

Понекогаш со децата се изгледа како голема борба оти понекогаш не ги слушаат родителите. Сето тоа може да доведе до лутење на родителите, чувство на исцрпеност, а решение не се гледа.

 Би сакала да можеш

Кога децата лошо се однесуваат, тоа е обично оти бараат посилна врска и повик за поврзување. “Би сакала да можеш сега да си играш.  Би сакала со часови да си играме и никогаш да не е време за спиење“.  Оваа фраза “би сакала да можеш“, ве поврзува со детето, и тоа му помага да ве слуша низ разбирање и потврда.

Ова е тешко за тебе

Ако ја користите оваа фраза ќе држите до родителските граници, но ќе имате и супер комуникација со детето. Кога детето не сака да оди на училиште, не велете му дека сака да оди и дека таму ќе биде забавно. Едноставно кажете му дека сега тоа е тешко за него, знаете дека сака цел ден да остане дома, но не оди се, како што сака тоа. Секако детето ќе влезе неволно во училиште, но нема да има драматичен испад.

Си успеало

Ова е уште една фраза со помош на која децата подобро ќе ве слушаат. Ова е само продолжение на претходната фаза, да по неволното одење во училиште, му речете: Успеа, утровоо не сакаше да одиш, а види сега, среќно си и насмеано.