Како да збогатите речникот на детето

Иако можеби помалите деца секогаш не можат да одговорат, сепак поставувајте прашања. Кога ќе поставите прашање, направете го тоа со интонација, така да можат да разберат дека тоа е прашање, а одговорот се подразбира.

Доколку родителите спеат да создадат навика на своето дете повеќе да му зборуваат, истовремено создаваат и основа која ќе им помогне во усвојување на говорот и јазикот, сметаат стручњаците.

Ова се седум совети од логопеди како родителите да го збогатат речникот на своето дете:


Опишувајте се – Објаснете каде сте, што правите, каде одите, што гледате. Опишете го животот како што го гледа детето. Објаснете му го на детето она што му е интересно.

Поставувајте прашања – Иако можеби помалите деца секогаш не можат да одговорат, сепак поставувајте прашања. Кога ќе поставите прашање, направете го тоа со интонација, така да можат да разберат дека тоа е прашање, а одговорот се подразбира.

Раскажувајте приказни – Развивајте ја неговата имагинација, на тој начин што ќе изберете некој предмет или лице, и ќе му зборувате се за тоа.

Бидете позитивни – Зборувањето не е само издавање на наредби. Направете го зборувањето забавно и позитивно.

Избегнувајте бебешко зборување – Разбирањето кај децата се развива многу рано. Затоа, зборувајте им чисто, едноставно и јасно.

Гест – Невребалната комуникација многу допринесува за разбирањето кај децата.

Застанете и слушајте – Дајте им прилика да изреагираат и да одговорат.