Како на децата да им го олесните учењето и пишувањето домашна задача?

Истражување во Германија открило дека домашната задача има позитивно влијание на карактерот на детето, помагајќи им на децата да станат посвесни.

Учењето и пишувањето домашни задачи не мора да биде досадна активност. Многу е важно на детето да му се објасни дека домашната задача е исто така учење, но и совладување на вештина која ќе му помогне во животот. Истражување во Германија открило дека домашната задача има позитивно влијание на карактерот на детето, помагајќи им на децата да станат посвесни.

„Нашите резултати покажуваат дека домашната задача не е важна само за успехот во училиштето, туку и за развој на карактерот, под претпоставка дека учениците вложуваат многу труд во своите задачи и проекти„, објаснува Ричард Голнер, автор на истражувањето.

Како да му помогнете на детето да домашната задача и учењето дома го согледаат како мал дел од школувањето, но тоа да биде и забавно учење надвор од училницата.


Договорете време за пишување домашна

За да бидете сигурни дека дневните задачи се извршуваат секој ден, договорете се со детето кога ќе ја пишува домашната, но тоа не мора да биде точно време. Според Американското здружение на педијатри некои деца не може да пишуваат домашна во точно определено време, на пример во 16 часот. Наместо тоа, видете што најдобро функционира за вашето дете, дали е повеќе мотивирано кога ќе се врати од училиште или по ручекот и одморот.

Место за учење

Како и возрасните, така и децата треба да имаат простор за работа, каде ќе може да се фокусираат на домашната задача и учењето. Некои деца најдобро работат во својата соба, додека други полесно учат на трпезариската маса, каде се присутни и другите членови на семејството кои се во движење. Според американските педијатри, без разлика кое место ќе го одбере детето, тоа треба да биде добро осветлено и тивко, без пречки како што се телевизор, други деца кои играат или луѓе кои разговараат на телефон.

Оставете го да прави грешки

Прегледајте ги задачите што детето ги сработило, укажете му на погрешните одговори, но не ги исправајте неговите грешки. Одговорите треба да ги прегледа и наставничката, за детето да може полесно да ја научи лекцијата. Грешките се важен дел од процесот на учење и развојот на детето. Детските психолози велат дека треба да му се дозволи на детето да делува низ своите задачи што ќе го поддучи на упорност и ќе му помогне да развие борбеност.

Учењето може да биде забавно

Доколку учите со детето некои нови концепти како собирање и одземање, размислете за начинот да ги направите забавни. На тој начин ќе му помогнете на детето да поттикне позитивен став кон домашната задача и полесно ќе ја одработи. Кај математичките задачи важно е да користите примери од секојдневието или околината за детето полесно да ги визуелизира задачите.

Одморите се важни

Ако детето има многу домашна, важно е да се прават мали одмори. Децата на пет години обично може да се концентрирани меѓу 5 и 20 минути, зависно од задачата. Психолозите велат дека меѓу две училишни обврски треба да му се дозволи на детето малку да прошета, нешто да изеде или да направи некоја едноставна домашна обврска.