КАКО ПРЕДВРЕМЕНОТО ПОРОДУВАЊЕ ВЛИЈАЕ НА РАЗВОЈОТ НА МОЗОКОТ: Родилната тежина може да помогне да се предвиди коефициентот на интелигенција на детето

Во новото истражување, научниците покажале како тежината при раѓање на бебето е поврзана со когнитивните перформанси на петгодишна возраст, пишува британски „Мирор“. Резултатите покажуваат дека поголемата родилна тежина е добра за коефициентот на интелигенција

Истражувањето покажало дека комбинацијата на тежина и тоа колку рано е родено бебето влијае на подоцнежните ментални способности

Ако бебето се роди пред предвидениот термин на породување, односно 40 недели, неговите органи не се целосно развиени и не е подготвено за самостоен живот. Покрај овие проблеми, ново прашање е како предвременото породување влијае на развојот на мозокот.

Ниската родилна тежина може да влијае на когнитивните перформанси на петгодишна возраст. Но, тоа не е ништо што добриот однос родител-дете не може да го поправи

Во новото истражување, научниците покажале како тежината при раѓање на бебето е поврзана со когнитивните перформанси на петгодишна возраст, пишува британски „Мирор“. Резултатите покажуваат дека поголемата родилна тежина е добра за коефициентот на интелигенција.

Студијата, предводена од германскиот универзитет Билефелд и Универзитетот во Ворвик, комбинирала податоци за 30.000 деца од целиот свет. Традиционално, истражувачите го користеле 10. перцентил како потенцијален фактор на ризик кој влијае на долгорочниот развој.

Пониските перцентили имаат влијание

Перцентилот ја споредува тежината на бебето со тежината на другите бебиња од ист пол, тежина и возраст. Значи, ако тежината на бебето е на 90. перцентил, тоа значи дека 90% од бебињата се со недоволна тежина. Ако бебето е на 10. перцентил од тежината, само 10% од бебињата на иста возраст тежат помалку, а 90% повеќе.

Истражувањето покажало дека комбинацијата на тежина и тоа колку рано е родено бебето влијае на подоцнежните ментални способности. Така, заклучокот е дека бебињата чија родилна тежина е многу мала, имаат поголема веројатност да имаат некои развојни проблеми на петгодишна возраст.

„Тој 10. перцентил е сомнителна точка на пресек. Врската помеѓу родилната тежина и когнитивниот развој е постепена“, вели водечкиот автор на студијата, д-р Роберт Ивс.

Излегува дека користењето само на 10. перцентил премногу ги поедноставува работите. Зголемувањето на перцентилот на родилната тежина е поврзано со зголемување на когнитивните резултати, од првиот перцентил до 69. перцентил, а потоа се намалува. Па нема когнитивна разлика помеѓу бебињата родени на 69., 79. или 89. перцентил.

„На пример, откриваме дека проценетите когнитивни перформанси на дете родено во 30. недела од бременоста и на 69. перцентил родилна тежина се слични на оние бебиња родени во 35. ГН и вториот перцентил од родилната тежина. Затоа, понијансиран пристап би можел да биде од корист“, додава д-р Ивс.

Исто така, нагласува, додека релативната родилна тежина и гестациската возраст можат да влијаат на развојот на детето, постојат многу други фактори, како што е односот родител-дете, кои помагаат во обликување на развојот на детето.