Кога да се пушти детето само во училиште, превоз, продавница…

Многу родители сакајќи што повеќе да го заштитат своето дете, тој момент постојано го одложуваат, мислејќи дека не е доволно подготвено за такви предизвици. Меѓутоа, факт е дека обично децата се далеку поподготвени отколку родителите.

Не постои универзално време кое би важело за сите деца и кое би ја одредувало нивната подготвеност кога прв пат ќе останат сами дома, или ќе одат на училиште без придружба, или со другарчињата ќе прошета до блискиот парк.

Многу родители сакајќи што повеќе да го заштитат своето дете, тој момент постојано го одложуваат, мислејќи дека не е доволно подготвено за такви предизвици. Меѓутоа, факт е дека обично децата се далеку поподготвени отколку родителите.

Мислењето на психолозите дека е дека постојат разлики помеѓу децата, поради што и не постоу возрасна граница која би важела за сите деца. Но, колку и да е детето самостојно, нивен совет е дека децата не смеат да остануваат без надзор на возрасен, пред седмата година.

Самостојно одење во училиште

Ако детето мора да користи јавен превоз до училиште, тогаш вистинско време да го пуштите е околу 10. година, а ако училиштето не е далеку, осамостојувањето може да почне уште од второ или трето одделение.

“Ако училиштето е во наслебата, детето може и порано да почне да оди само. Оној момент кога и тоа само ќе побара, нема потреба повеќе да го придружувате. Важно е само да го  научите да не разговара со непознати, бидејќи на тие години децата се уште немаат критичен момент во главата. Се зависи од темпераментот. Исто така, потребно е сериозно да разговарате за минувањето улица, а потребно е понекогаш и да ги проверите, како самостојно се однесуваат“, велат психолозите.

Одење во продавница

Децата веќе на пет години може да ги научите која е вредноста на парите, но тогаш не треба сами да ги пуштате во продавница.

“Дури откако ќе совладаат и научат колку што чини, може да одат во продавница. На таа таа возраст треба со детето заедно да одите во продавница, но да го оставите само да ја плати сметката. Така учи за вредноста на парите. Подоцна на седум години, веќе може да оди во продавница, но обврската треба да биде едноставна. Нека отиде да купи леб или млеко, или само сладолед“, истакнуваат стручњаците.