Кои се најчестите компликации од КОВИД-19

Се смета дека разбирањето на целата низа на поврзани состојби може да помогне во прогнозата на лекување на КОВИД-19, како и да помогне да ги насочи одлуките за лекувањето.

Според резултатите од голема американска студија, најчести компликации поврзани со КОВИД-19 биле воспаление на белите дровови, респираторно затајување, затајување на бубрезите и сепса или системско воспаление.

Апсолутен ризик дека некој со КОВИД-19 ги има овие серизони состојби биле 27,6% за воспаление на бели дробови, за затајување на системот за дишење 11,8%, за затајување на бубрезите 11,8% и 10,4% за сепса или системско воспаление.

Истовремено воочена е и поврзаноста и со низа други респиратнорни и кардиоваскуларни состојби, како колабирање на белите дробови, пореметување на згрутчување на крвта и воспаленија на срцето, но ризикот од нив е многу низок. Спротивно на резултатите од други, претходни студии, се чини дека КОВИД-19 не е поврзан со поголем ризик од мозочен удар.

Се смета дека разбирањето на целата низа на поврзани состојби може да помогне во прогнозата на лекување на КОВИД-19, како и да помогне да ги насочи одлуките за лекувањето. Исто така, може да послужи за подобро информирање на пациентите за реалните ризици од компликации од КОВИД-19.